President: Agustí Brugués i Puig

Es el president d’aquesta Federació desde el any 1985.Tota la seva vida ha estat dins del mon de la pilota, destacant com a jugador en Frontennis i Ferramenta, ha defensat els colors de la Federació i del Club Natació Barcelona.

Vicepresident 1º: Josep Mª Mirapeix Vicens

Es membre de la Federació desde l’any 1978. Ha estat jugador de Cesta Punta, vinculat sempre al Club Vasconia. Va ser professional de aquesta modalitat unes temporades,després d’aconsseguir tots els titols possibles com amateur.

Vicepresident 2ª: Jordi Albanell Pemán

Es membre de la Federació desde l’any 1985. Com a jugador, va ser practicant de frontennis. Ha estat vinculat al club Picadero i actualment al club Laieta. Es el responsable de l’Escola de Frontennis.

Tresorer: Rodrigo Rodríguez Giménez


Es membre de la Federació desde l’ any 2013. A més de les funcions de tresorer, actua com a delegat de ferramente i mà en desplaçaments a Campionats d’Espanya i Competicions Internacionals

Victor Mursol

Descripcio

Raul

Descripció

Vocal de Ferramenta: Jaime Zudaire Osacar

Es membre de la Federació desde l’any 1978. Ha practicat las modalitats de remunta i ferramenta, tant en el camp d’afeccionats com en el de professionals. Vinculat al Club Natació Barcelona.

Vocal de Cesta Punta: Alejandro García Pastor

Es membre de aquesta Federació desde l’any 1978. Actualment es també el president del Club Vasconia. En la seva epoca de jugador va practica quasi totes les modalitats de la pilota.

Mariluz

DESCRIPCIÓ

Delegada de modalitats femenines i vocal de frontennis: Judith Campoy Alvarez

Ha sigut i és la máxima figura femenina de la pilota catalana, encara actiu. Delegada de TEnnis Key Club i membre de la Comisió nacional “Mujer y pelota”

Cl

Assesor juridic: Lluis Duró i Torres

És membre de la Federació desde l’any 1978. A més a més es el President del Comité de Jutges de Catalunya. En la seva epoca de jugador va practicar la modalitat de ferramenta. Ha estat vinculat sempre al club Natació Barcelona.

És l’ 

Organitza

advertisement

Col·laboren

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

Llicències 2018

advertisement

Youtube FCP

advertisement

Joieria Laguarda

advertisement