-D’acord amb la llei catalana de l’esport és obligatòria la llicència per a la pràctica d’aquest esport, així com per a la disputa de competicions organitzades per la Federació Catalana de Pilota.

PREUS LLICENCIES 2018:
-Sènior – 59 €
-Junior – 25 €
-Àrbitre – 20 €
-Llicència d’un dia – 15 €

– JUGADORS (Cobertura Mutuacat)

-Garanties contractades: Accidents soferts pels assegurats a causa de la pràctica esportiva, en els termes previstos pel RD
849/1993, de 4 de juny.
Dins de les garanties de la relació de protecció s’inclouen els accidents corporals per lesions ocorregudes en competicions, durant el partit i escalfament, en entrenaments organitzats pels clubs, i també en desplaçaments. S’atorga la cobertura de Lesions Accidentals no traumàtiques, quan derivin d’una causa violenta, momentània i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.
Queden excloses les patologies degeneratives i les que, malgrat estar latents es manifestin de forma sobtada.

-En cas d’accident, omplir el document de comunicació d’accidents seguint les indicacions (protocol en cas d’accident) i enviar còpia del document de comunicació d’accidents a fcpilota@fcpilota.org i a federacions@mutuacat.cat

– ÀRBITRES I TÈCNICS (Cobertura Allianz)

Organitza

advertisement

Col·laboren

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

Llicències 2018

advertisement

Youtube FCP

advertisement

Joieria Laguarda

advertisement