Sponsors Oficials

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement
En 1924 es va constituir aquesta Federació. La primera junta de la qual es té noticia en formalitzar-se com a associació la Federació Catalana de Pilota fou el 1925 i va estar presidida per Manel Balet Crous, més tard President de la Federació Internacional. A partir de la seva creació els diferents presidents de la Federació han estat els seguents:

1924-1944
1944-1953
1953-1958
1958-1963
1963-1967
1967-1970
1970-1978
1978-1984
1984-1985
1985-actualitat

Manuel Balet Crous
Domingo Castellar Pic
Josep Zuazu Garnica
Ricardo Muñoz Calero
Joan Vilá Reyes
Ferran Puigvert Casamitjana
Ramón Gandasegui Aransay
Agustí Carbonell Codina
Joaquin Vidiella Cano
Agustí Brugués Puig

Amb motiu dels traspassos en materia esportiva a la Generalitat es constitueix el 1981 la Federació Catalana de Pilota amb personalitat jurídica propia, a rel de les normatives sobre el particular, i es produeix l’elecció de President per als tramits dels seus propis Estatuts, designant-se per al cárrec Agustí Carbonell Codina, que inicia una nova etapa amb anims d’aconseguir la recuparació d’instal-lacions.
Mort Agustí Carbonell, en les seguents eleccions s’eligeix Agustí Brugués Puig, que va continuar amb la labor de cobrir el Frontó Reina Elisenda de Pedralbes i la seva cessió pel municipi,aleshores propietari, a la Federació Catalana, aixi com la recuperació del Frontó Colom.
Es consoliden les activitats competitives i es treballa en l’assentament de les Escoles Oficials creades per la Federació. És el moment del Frontennis, modalitat en la qual Catalunya és pionera i s’aconssegueixen grans exits. Avui día i a cambi del Frontó de Pedralbes, la Federació té sota el seu carrec els frontons Municipals de Bac de Roda, els quals gestiona i on tenen lloc les escoles de Frontennis i Ferramenta.
La Federació organitza cada any el Campionat de Catalunya en les modalitats de Má parelles, Paleta cuir, Pala curta, Cesta i Frontennis, en les categories de 1ª,2ª,3ª,veterans,juvenils,infantils i femení. A més a més s’organitzan campionats de Trinquet a Má i Paleta cuir, i el Torneir Internacional Catalunya – Iparralde (Biarritz).
També la Federació col-labora amb els clubs que tenen torneigs de gran tradició com ara el San Fermin de Má, el Festes de la Mercé, el Ciutat de Barcelona, el Santa Tecla de Tarragona i un llarg etc…
Tampoc ens podem oblidar en aquest repás d’aquells historics de la Federació, als quals la Generalitat de Catalunya ha distingit amb el títol de Forjadors de l’Esport i que són part important de la historía de la Pilota catalana. Fins ara han rebut aquesta distinció: Juan Medina, Manuel Balet, Jose Zuazu, Antoni Amat i Severino Arratibel.