Publicidad

advertisement

Protocol per a la tornada a la pràctica de l’esport de la pilota (Actualitzat)

L’objectiu d’aquest comunicat és emetre la recomanació de la FCP per a la pràctica de les diferents modalitats de l’esport de la pilota, tenint en compte les importants dimensions de les instal·lacions de joc, i atenent la informació governamental i sanitària disponible en aquests moments en el marc de la crisi provocada pel Covid-19.

Segons el que estableix el govern de l’Estat Espanyol per a les Fases de desconfinament es desprèn la possibilitat de l’apertura de les instal·lacions esportives amb les següents condicions:

FASE 2

 • Apertura dels frontons coberts. El Club haurà de complir els protocols de neteja i desinfecció descrits a l’article 6 del BOE del 9 de Maig de 2020.
 • En frontons a l’aire lliure i en frontons coberts, es permet la pràctica de les diferents modalitats de l’esport de la pilota per parelles entre socis, abonats o usuaris de la instal·lació, respectant el 30% de l’aforament màxim permès.
 • Es permeten classes a grups de fins a 10 persones. L’entrenador haurà de portar mascareta i guants.
 • Es podran utilitzar els vestidors.
 • Reserva prèvia de pista.
 • Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després del joc.
 • Pilotes noves o desinfectades (segons el protocol que estableixi el club).
 • Tot el material d’ús individual (raqueta, pala, cistella, tovallola, aigua, etc), no compartit ni de lloguer.
 • Desinfecció de tot el material utilitzat abans i després de jugar.
 • Respectar i complir tots els protocols de seguretat presents i futurs que estableixi el club a cada moment. 

 

FASE 3 (Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran)

 • Es permet l’entrenament mitjà 2 vs 2 dins de l’àmbit de la regió sanitària tant en frontons coberts com descoberts.
 • Els entrenaments s’hauran de realitzar per torns, sempre que sigui possible, i evitant superar el 50% de la capacitat per esportistes que tingui la instal·lació. Es permet utilitzar els vestidors i la presència del personal tècnic.
 • Es permeten les reunions tècniques amb les mesures de seguretat establertes.
 • Es permeten classes a grups de fins a 20 persones, evitant el contacte físic. L’entrenador haurà de portar mascareta i guants.
 • Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després del joc.
 • Ús de pilotes noves o desinfectades (segons el protocol que estableixi el club).
 • Tot el material d’ús individual (raqueta, pala, cistella, tovallola, aigua, etc), no compartit ni de lloguer.
 • Desinfecció de tot el material utilitzat abans i després de jugar.
 • S’haurà de fer la neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions quan acabi cada torn d’entrenament i la jornada.
 • Es permet la competició esportiva federada no professional tant en frontons coberts com descoberts. En qualsevol cas, aquests esdeveniments esportius hauran de fer-se sense públic i a porta tancada, i donant compliment a les mesures de seguretat i higiene.
 • És convenient que la seu organitzadora nomeni un responsable de la planificació i control d’aplicació de les mesures preventives de seguretat, sanitàries i d’higiene durant la competició.
 • Les instal·lacions que siguin seu de les competicions de FCPilota hauran de complir prèviament amb les normes bàsiques de protecció sanitària, d’acord amb el que disposen les mesures generals de prevenció i higiene enfront de l’COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

 

Totes les recomanacions que recull aquest comunicat estan subjectes a revisió i actualització si les noves disposicions governamentals i sanitàries que es puguin anar produint així ho aconsellessin.

FEDERACIÓ CATALANA DE PILOTA

Barcelona, a 8 de juny de 2020

 

0 Compartir
Compartir
Twittear